Nurkowanie- Bertur Biuro Podróży

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Parking przy lotnisku


Domy i apartamenty


Przeprawy promowe

 

 

 

 

 

 

NURKOWANIE

 

DIVING


 

   
INFORMACJE OGÓLNE
 

Warunki zdrowotne
Nurkowanie wymaga dobrego stanu zdrowia. Dotyczy to przede wszystkim dróg oddechowych, układu krążenia, oraz zatok i ucha środkowego. Osoby z wadami serca, przewlekłymi stanami kataralnymi, astmą, epilepsją, zażywające leki psychotropowe a także kobiety w ciąży nie powinny nurkować. W razie jakichkolwiek wątpliwości radzimy skonsultować się z lekarzem sportowym lub lekarzem nurkowym, z którymi kontakt ułatwi Wam nasze biuro.Nauka nurkowania

Nurkowanie stało się w dzisiejszych czasach dostępne dla szerokiego grona sympatyków wypoczynku nad woda. Jest to bezpieczna forma turystyki kwalifikowanej pod warunkiem właściwego opanowania techniki i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Odpowiedni poziom szkolenia mogą zagwarantować centra i bazy nurkowe, których kadra posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia szkolenia. Naukę nurkowania może rozpocząć każda osoba, która ukończyła 10 lat, odznacza się dobrym stanem zdrowia i potrafi pływać. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe przygotowane pod kątem prowadzonych wykładów. Postępy uczestników kursu oceniane są na bieżąco w trakcie zajęć praktycznych a wiadomości teoretyczne podczas egzaminu testowego pod koniec turnusu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy kursu otrzymują licencję nurkową honorowaną na całym świecie.Głębokość nurkowań turystycznych

Maksymalna głębokość nurkowań uzależniona jest bezpośrednio od Twoich kwalifikacji nurkowych (licencji). Organizatorzy nurkowań nie gwarantują jednak osiągania maksymalnych dopuszczalnych dla danej osoby głębokości. We wszystkich bazach nurkowych prezentowanych w tym katalogu maksymalna i nieprzekraczalna głębokość nurkowań turystycznych wynosi 20 m.Kwalifikacje nurkowe
Warunkiem dopuszczenia do programów nurkowych - za
wyjątkiem uczestników kursów na stopień podstawowy płetwonurka PADI OWD - jest okazanie licencji (książeczki, karty) wydanej przez dowolną, "rozpoznawalną" organizację nurkową. W niektórych centrach nurkowych może być wymagane tzw. "nurkowanie sprawdzające" (wliczane w pulę nurkowań) mające na celu konfigurację Twojego sprzętu (np. dobór odpowiedniej ilości balastu) oraz zapoznanie się z
Twoimi umiejętnościami nurkowymi. Jest ono zawsze wymagane jeżeli nie nurkowałeś dłużej niż 6 miesięcy.Nurkowanie a przeloty lotnicze samolotem

Planując wakacje nurkowe pamiętaj, że nie powinieneś nurkować w ciągu ostatnich 24 godzin przed planowanym wylotem, a nurkowania głębokie zakończyć dwa dni wcześniej. Nie zaleca się również nurkowania w dniu przylotu. Uwagi te dotyczą także wycieczek górskich lub wyjazdów do miast położonych na dużych wysokościach nad poziomem morza.

 

Warunki pogodowe

Nasza oferta umożliwia nurkowanie na przestrzeni całego roku. Należy jednak pamiętać, że warunki pogodowe mogą zmienić się z dnia na dzień uniemożliwiając realizację zamierzonego planu nurkowań lub wręcz
zmuszając do odwołania nurkowania. Organizatorzy uczynią wszystko co w ich mocy, aby zrealizować zamówioną liczbę nurkowań, nie mogą jednak zagwarantować, że któreś z zaplanowanych miejsc nurkowych nie zostanie zamienione na inne.Nurkowanie a środowisko

Płetwonurek powinien chronić i szanować zasoby podwodnej przyrody. W wielu krajach wyciąganie zwierząt spod wody jest zabronione i karane. W rejonach objętych ochroną zakaz ten dotyczy także muszli ślimaków i małży oraz szkieletów jeżowców i koralowców. Zabronione jest też dokarmianie ryb i łowiectwo podwodne. Szczególna dbałość wymagana jest na rafie koralowej gdzie Twój nieuważny ruch, utrata pływalności lub nie przypięty manometr mogą zniszczyć struktury koralowe budowane przez dziesiątki lat. Pamiętaj o tym, że niektórzy mieszkańcy podwodnego świata posiadają kolce jadowe lub silnie parzą. Należy więc przyjąć jako zasadę, że zwierząt morskich nie należy dotykać ani niepokoić.Osoby towarzyszące

We wszystkich wyjazdach płetwonurkom mogą towarzyszyć
osoby nie nurkujące. Cena pobytu osoby towarzyszącej nie uwzględnia nurkowań a jedynie podstawowe świadczenie takie jak: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy i ubezpieczenie. Pomimo tego, że wyjazdy nurkowe są specyficznymi imprezami
podporządkowanymi głównie nurkowaniu, we wszystkich miejscach prezentowanych w niniejszym katalogu osoby nie nurkujące mogą spędzić swoje wakacje w ciekawy sposób. W miarę możliwości służymy wszelką dostępną pomocą w zorganizowaniu ich wolnego czasu.Ubezpieczenie nurkowe

Wszyscy uczestnicy wyjazdów nurkowych posiadają ubezpieczenie NW i KL obejmujące nurkowanie rekreacyjne.

 

OFERTY W WYSZUKIWARCE

 

OFERTY WYJAZDÓW